Gespecialiseerd in het verzorgen van kleinschalige,
intensieve inburgeringstrajecten