Gespecialiseerd in het ontwikkelen van arbeidsmigranten
en het verzorgen van kleinschalige, intensieve inburgeringstrajecten.